Bu makale, 11 sınıf edebi akımlar hakkındaki tartışmayı güncelleyecektir. Fütürizm makalesinde 11 sınıf edebi akımlar hakkında bilgi edinelim.

Fütürizm içindeki 11 sınıf edebi akımlar ile ilgili en doğru bilgilere genel bakış

Aşağıdaki videoyu hemen izleyin

Bu brightpathtutors.org web sitesinde, kendiniz için daha yararlı anlayış için 11 sınıf edebi akımlar dışındaki bilgileri güncelleyebilirsiniz. brightpathtutors.org web sitesinde, sizin için her gün sürekli yeni ve doğru içeriği güncelliyoruz, Size en doğru değeri getirmeyi umuyoruz, İnternette olabildiğince çabuk haber yakalayabilmenize yardımcı olun.

Bazı açıklamalar 11 sınıf edebi akımlar ile ilgilidir

Bu çalışmada edebi akımlar hakkında tüm bilgileri bulacaksınız. HÜMANİZM – Dante bu düşüncenin temsilcisidir. KLASİZM – On yedinci yüzyılın ortalarında Fransa’da ortaya çıktı. – “1660 Okulu” olarak da bilinir. – Akıl ve sağduyuya değer verilir. – Temalar eski Yunan ve Latin edebiyatından alınmıştır. – Kahramanlar olağanüstü insanlardır. – Dil ve üslupta mükemmellik aranır. – “Sanat, sanat içindir” ilkesi benimsenmiştir. – Sanatçılar kişiliklerini eserlerinde gizlemişlerdir. – Üç birim kuralı geçerlidir. (Yer, zaman, yer) – Daha çok trajedi ve komedi türünde eserler vermişlerdir. Klasisizm temsilcileri * Moliere (Molyer), * Corneille (Korneyl), * Racine (Rasin), * La Fontaine (La Fonten), * Fenelon (Fenelon) Türk edebiyatında klasisizm temsilcileri * Şinasi * Ahmet Vefik Paşa * Yönetmen Ali Bey ROMANS (COŞUMCULUK) ) – Heyecan ve coşku önem kazanır. – Odak noktası birey, öznellik, hayal gücü ve kişiliktir. – Romanlarda iyi ile kötü, beyaz ile siyah, güzel ile çirkin arasında bir çatışma vardır. Romanş’ın temsilcileri Victor Hugo, JJ Rousseau, Goethe, Schiller, Lamartine, Aleksandre Dumas, Chateaubriand, Puşkin Romanş’ın Türk edebiyatındaki temsilcileri: Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem (şiirde) GERÇEKÇİLİK (GERÇEKLİK) ) – 19. Yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da romantizme bir tepki olarak yaratılmıştır. – Motifler gerçek hayattan alınmıştır. – “Sanat sanat içindir” düşüncesini savunuyorsunuz. – Öykü ve roman türlerinde etkili olmuştur. Gerçekçiliğin temsilcileri Gustave Flaubert, (gerçekçiliğin ilk örneği sayılan Madame Bovary’nin romanı) Stendhal, Honoré de Balzac, Daniel Defoe, Charles Dickens, Hemingway, Turgenev, Çehov, Gogol, Tolstoy, Dostoyevski Türk edebiyatında gerçekçiliğin temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem (roman ve öyküde), Samipaşazade Sezai Mehmet Akif Ersoy, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Ömer Seyfettin Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin Halide Edip Adıvar NATURalizm: Doğa romanının determinizm anlayışını izleyen bu akım 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıktı. – Determinizme göre, doğa olaylarında aynı nedenler aynı sonuçlara yol açar. – Toplum harika bir laboratuvardır, insan bir deney nesnesidir ve sanatçı bir bilim adamıdır. – Kalıtım ve sosyal bilimlerden faydalandılar. – Yazar eserinde kişiliğini gizler. – Sanat toplum içindir anlayışıyla eserler bağışlanmıştır. Natüralizmin Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri * Emile Zola * Guy De Maupassant * Alphonse Daudet * John Steinbeck * Frères Goncourt Natüralizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri * Hüseyin Rahmi Gürpınar * Nabizade Nazım * Beşir Fuat ör. Bu yüzden formun güzelliğine her şeyden çok değer verirler. Parnasizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri * Banville, Coppee Parnasizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri * Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Cenap Şahabettin SEMBOLİZM (SİMGECİLİK) – 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan bir akımdır. – Bu akıma göre şiir, sözden çok müziktir. – “Şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek için yapılır.” Bakış açısı benimsendi. – Belirsizliği savundular. – Sarı yapraklar ve gün batımları gibi tanımlayıcı kelimeler yaygın olarak kullanılmaktadır. – Müziği şiirde savundular. Sembolizmin Temsilcileri * Baudelaire, Mallarmé, Paul Verlaine, Paul Valery Sembolizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri * Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Cenap Sahabettin IMPRESSİYONİZM (İzlenimcilik): ölçü kafiye ile ölçü uyuşmaz. tema. İzlenimciliğin temsilcisi * Rainer Maria Rilke * Paul Verlaine FUTURISMUS (GELECEK KÜÇÜK) – 1909’da Marinetti’nin yayınlanan bildirisiyle ortaya çıktı. – Hayat sürekli ve hızlı bir şekilde değişiyor ve sanat da bu değişimi ve bu hızı takip etmek zorunda. – Savaşlar ve makineler Fütürizmin ana temalarıdır. – Edebiyatın geleneksel kuralları bir kenara bırakıldı. – Şiirde vezin ve kafiye kullanılmamıştır. Fütürizmin Temsilcileri FT Marinetti, Mayakovski Fütürizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri Nazım Hikmet Ran DADAİZM (RAPE) – Aklın değersiz olduğu söylenir, – Kuralsız ilke benimsenmiştir. – Rastgele kelimelerden oluşan şiirlere denir. Dadaizm temsilcisi * Tristan Tzara * 11. Sınıf Breton Edebi Edebi hareketler SÜRREALİZM – 20. yüzyılda ortaya çıkan bir hareket. – Bu, Freud’un psikanalitik kuramının edebiyata yansımasıdır. – “Bilinçaltı”nı sanata uygulama fikri benimsendi. – Akla ve mantığa aykırıdır. – İçgüdü ve bilinçaltı ön plandadır. – Olağanüstü olanla ilgileniyorsunuz. Sürrealizm Temsilcileri Andre Breton, Louis Aragon Sürrealizm Türk Edebiyatındaki Temsilcileri Cemal Süreyya, İlhan Berk, Oktay Rifat, Orhan Veli ve diğerleri Ekspresyonizm (EXPRESSIONALism) Ekspresyonizm Temsilcileri *Kafka *Eliot *J. Joyce Varoluşçuluk Varoluşçuluk * Jean Paul Sartre * André Gide #literatura #movimientos #corrientes #literatura

11 sınıf edebi akımlar hakkındaki bilgilerle ilgili bazı görüntüler

Edebi Akımlar | Klasizm | Romantizm | Realizm | Natüralizm | Parnasizm | Sembolizm | Fütürizm
Edebi Akımlar | Klasizm | Romantizm | Realizm | Natüralizm | Parnasizm | Sembolizm | Fütürizm

Parnasizm , O zaman BrightPath Tutors her gün hemen aşağıda güncelleyen diğer birçok konuyu keşfedebilirsiniz.

Burayı tıklayın

11 sınıf edebi akımlar ile ilgili bazı öneriler

#Edebi #Akımlar #Klasizm #Romantizm #Realizm #Natüralizm #Parnasizm #Sembolizm #Fütürizm.

edebiyat,edebi akımlar,akımlar,hümanizm,klasizm,romantizm,realizm,natüralizm,parnasizm,sembolizm,fütürizm,sürrealizm,empresyonozm,ekspresyonizm,egzistansiyalizm,dadaizm.

Edebi Akımlar | Klasizm | Romantizm | Realizm | Natüralizm | Parnasizm | Sembolizm | Fütürizm.

11 sınıf edebi akımlar.

11 sınıf edebi akımlar hakkındaki bilgilerle BrightPath Tutors ‘ın size verdiği bilgilerle, sizin için yararlı olacağını umarak daha fazla bilgi ve yeni bilgiye sahip olmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.. brightpathtutors.org 11 sınıf edebi akımlar hakkındaki makaleyi okuduğunuz için içtenlikle teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir