Bu makale lehçe nedir edebiyat netleştirecek. lehçe nedir edebiyat arıyorsanız, bu Edebiyat ÖABT – Lehçe / Şive Tasnifinde Kullanılan Ses Ölçütleri makalesinde brightpathtutors.org ile lehçe nedir edebiyat hakkında bilgi edinelim.

Edebiyat ÖABT – Lehçe / Şive Tasnifinde Kullanılan Ses Ölçütleri içindeki lehçe nedir edebiyat ile ilgili içeriğe en doğru genel bakış

Videoyu şimdi buradan izleyin

Bu brightpathtutors.org web sitesinde, kendiniz için daha yararlı verilere sahip olmak için lehçe nedir edebiyat dışında başka bilgiler ekleyebilirsiniz. BrightPathTutors web sitesinde, sizin için her gün sürekli yeni ve doğru içerik yayınlıyoruz, En eksiksiz bilgiyi size getirmeyi umuyoruz, Kullanıcıların internette haberleri mümkün olduğunca çabuk yakalayabilmelerine yardımcı olun.

Konuyla ilgili paylaşım lehçe nedir edebiyat

Türkolojide coğrafi yön adları genellikle ayrı Türk dillerine tercih edilir. Samayloviç önce lehçelerin katı kriterlere dayalı bir sınıflandırmasını yaptı. Lehçeleri sınıflandırmak için hangi ses kriterleri kullanılır? , www.instagram.com/kubanhoca

lehçe nedir edebiyat konusuyla ilgili bazı fotoğraflar

Edebiyat ÖABT - Lehçe / Şive Tasnifinde Kullanılan Ses Ölçütleri
Edebiyat ÖABT – Lehçe / Şive Tasnifinde Kullanılan Ses Ölçütleri

Okuduğunuz Edebiyat ÖABT – Lehçe / Şive Tasnifinde Kullanılan Ses Ölçütleri içeriğini izlemenin yanı sıra, Ardından BrightPath Tutors her gün aşağıdaki daha fazla makale okuyabilirsiniz.

Daha fazla haberi burada görün

lehçe nedir edebiyat ile ilgili birkaç öneri

#Edebiyat #ÖABT #Lehçe #Şive #Tasnifinde #Kullanılan #Ses #Ölçütleri.

edebiyatöabt,öabtedebiyat,edebiyatalan,türk dili ve edebiyatı,kubanhoca,eskitürkdili,eskidil,eski türk dili,öabt,kpss,alansınavı,çıkmışsorular,lehçe,şive,çuvaş,çtl,soruçözümü.

Edebiyat ÖABT – Lehçe / Şive Tasnifinde Kullanılan Ses Ölçütleri.

lehçe nedir edebiyat.

BrightPath Tutors ‘ın sağladığı lehçe nedir edebiyat bilgisiyle, size değerli getireceğini umarak daha fazla bilgiye ve yeni bilgiye sahip olmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.. lehçe nedir edebiyat hakkındaki makaleyi BrightPathTutors ile izlediğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz.

 1. Demet yldz diyor ki:

  Kuban Hocam emeğinize sağlık videolar çok faydalı. Hocam ayrıca bolca soru çözümü videosu atar mısınız .Özellikle karıştırılan eklerle ilğili

 2. Aziz Bereket diyor ki:

  Deriving a new verb in turkish

  1.(Der-mek= ~to set)..ter'kib ve ter'tib etmek … (used after the verbs which ending in consonant)

  Verb+Dar+mak=.. new verb (for the thick voiced words)

  Verb+Der+mek=.. new verb (for the subtle voiced words)

  (is used as) …(Dar-der-tar-ter-ar-er) Dır-dir-dur-dür / Tır-tir-tur-tür / Ir-ir-ur-ür

  (akmak-aktarmak) (bakmak-baktırmak) (almak-aldırmak)(çıkmak-çıkarmak) (kaçmak-kaçırmak)

  2.(Et-mek = ~ to make). (used after the verbs which ending with vowel and when the suffix "der" is used before)

  Verb+T+mak=.. new verb (for the thick voiced words)

  Verb+T+mek=.. new verb (for the subtle voiced words)

  (is used as) …T (ıt-it-ut-üt)

  (akmak-akıtmak) (bakmak-bakıtmak)(yürümek-yürütmek) (yırmak-yırtmak) (öldürmek-öldürtmek)

  3.(Eş=partner)..(together or with partner)-(all together or altogether)- (each other or about each one) (with someone or against the others)

  Verb+aŞ+mak=.. new verb (for the thick voiced words)

  Verb+eŞ+mek=.. new verb (for the subtle voiced words)

  (is used as) …Ş (ış-iş-uş-üş)

  (bulmak-buluşmak) (görmek-görüşmek) (girmek-girİşmek)

  4.(Al/el = to get it. by someone or something)

  Verb+aL+mak=.. new verb (for the thick voiced words)

  Verb+eL+mek=.. new verb (for the subtle voiced words)

  (is used as) …L (ıl-il-ul-ül) (it's used to shorten some verbs as) …N (ın-in-un-ün)

  (gitmek-gidilmek) (sevmek-sevilmek) (yemek-(yeyilmek)-yenmek)

  5.(En=own diameter(self around)=(about own)

  Verb+aN+mak=.. new verb (for the thick voiced words)

  Verb+eN+mek=.. new verb (for the subtle voiced words)

  (is used as)…N (ın-in-un-ün)

  (görmek-görünmek) (bulmak-bulunmak) (yıkamak-yıkanmak) (kıvırmak-kıvranmak)

  Sar-mak= ~to encircle

  1.Der- (Sar-dır-mak) 1/2.Et- (Sar-dır-t-mak) 3. Eş- (Sar-ış-mak) 4.Al- (Sar-ıl-mak) 5.En- (Sar-ın-mak)

  Sev-mek=~ to love

  1.Der- (Sev-dir-mek) 1/2.Et- (Sev-dir-t-mek) 3. Eş- (Sev-iş-mek) 4.Al- (Sev-il-mek) 5.En- (Sev-in-mek)

  Mak/Mek…(emek)=exertion (process)

  Git=Go …(verb root)

  Git-mek= to go

  (Git-der-mek)=(gittirmek)=1. Götürmek= to take away…..(2. gidermek=~to resolve)

  (Git-en-der-mek)=(gidindirmek)= Göndermek= to send

  Gel-mek= to come

  (Gel-der-mek)=(geltirmek)=Getirmek= to bring

  1.Gelmek…2.Getirmek…3.Getirtmek…4.Getirttirmek..5.Getirttirtmek….and it's going so on….

  Dür-mek=(dürmek)= to roll it up (to make it becomes a roll)

  Dör-mek= to rotate on its axis ( törmek=old meaning)-(to stir it , to mix it(current meaning))

  (tör-çi=turqui)…(tör-geş=turkish)=tourist…(törük halk=mixed people)

  (Dör-en-mek)=dörünmek= to rotate oneself(old meaning)-(to turn by oneself(current meaning))

  (Törn-mek)=Dön-mek=(dönmek)= to turn oneself

  (Dön-der-mek)=döndürmek= to turn it

  (Dön-eş-mek)=dönüşmek= to turn (altogether) to something

  (Dön-eş-der-mek)=dönüştürmek= to convert it into

  Yürü-mek= to walk

  (Yürü-et-mek)=yürütmek= to make this goes on

  (Yürü-et-der-mek)=yürüttürmek=to be provider ensuring this is going on

  present simple tense

  for positive sentences

  Var-mak= to arrive (at)…(for the thick voiced words) (positive suffixes)=(Ar-ır-ur)

  Er-mek= to get (at) …(for the subtle voiced words) (positive suffixes)=(Er-ir-ür)

  for negative sentences

  Ma=not

  Bas-mak= to dwell on …. (to press onto/into) (to pass over)

  (negativity suffix)=Maz=(ma-bas) =(No pass)=na pas=not to dwell on= ~give up =(~vaz geç-mek) …(for the thick voiced words)

  Ez-mek= to crush…(to press down) ( to compress)

  (negativity suffix)=Mez=(ma-ez) =(No crush)=(do/es not)= ~skip =(~es geç-mek)…(for the subtle voiced words)

  (Uç-mak)= to fly

  (Uç-a-var)= Uçar= that flies ( gets to fly)

  (Uç-ma-bas)= uçmaz= doesn't fly (~gives up flying)

  (Uç-der-ma-bas)=(uçturmaz)=uçurmaz= doesnt fly it (doesn't make it fly)

  (Uç-eş-ma-bas)=uçuşmaz= doesn't (all) together fly

  (Uç-al-ma-bas)=uçulmaz= doesn't get being flied

  Su=water (Suv)=fluent-flowing…..(suvu)=Sıvı=fluid, liquid

  (Süb-mek)=~ to make it flow outside(outwards)

  (süb-der-mek=süptürmek)=süpürmek=to sweep)

  Süv-mek=~ to flow inside(inwards)

  Say-mak=~ to make it flow (drop by drop)one by one (from the mind to the..) = ~ to count up, ~ to deem)

  Söy-mek=~ to make it flow from the tongue (Söy-le-mek= to make (the sentences) flowing by the tongue =~ to say, ~ to tell )

  Sev-mek=~ to make it flow from the tongue (to the heart) = to love

  (Söv-mek)=~ call names

  Süy-mek=~ to make it flow from inside (süyüt) =Süt= milk

  Soy-mak=~ to make it flow over it/him/her ( to peel, ~to strip, ~to rob ) (Soy-en-mak)=soyunmak=to undress

  (Sıy-der-mak)=sıyırmak= skimming, ~skinning

  Siy-mek=~ to make it flow out =(peeing) (siyidik) =Sidik= urine

  Sür-mek = ~ to make it flow on (something)

  Süz-mek = ~ to make it lightly flow from up to downwards (~to filter, strain out)

  Sez-mek = ~ to make it lightly flow into the mind (~to perceive, to intuit)

  Sız-mak = ~ to get flowed slightly/slowly (~to infiltrate)

  Sağ-mak= ~ to make it pour down (Sağanak=downpour)

  (sağ-en-mak)=sağınmak=~ to make oneself pour from thought into emotions

  (Sağn-mak)=San-mak= ~ to make it pour from thought into an idea

  Sav-mak=~ to make it pour outside (2. put forward- set forth in) (sağan)=Sahan=the container to pour water

  (Sav-der-mak)=(savdurmak)= savurmak… (Sav-der-al-mak)=(savurulmak)= savrulmak

  (Sav-en-mak)=savunmak=to defend (Sav-en-al-mak)=savunulmak

  (Sav-al-mak)=savulmak

  (Sav-eş-mak)=1.savaşmak=to pour the blood of each other=to shed each other's blood.. (savaş=war)

  2.savuşmak=to get spilled around.(altogether-downright)=(sıvışmak=~running away in fear)..

  (Sav-eş-der-mak)=1.savaştırmak=(~to make them fight each other).2.savuşturmak =(ward off-fend off)

  Sürmek = ~ to make it flow on (something)

  (Sür-e–er)= sürer = lasts (goes on), (2.takes away)

  (Sür-der-mek)= sürdürmek= to make this to continue (~to sustain)

  (Sür-der-e–er)= sürdürür = makes it to last forward ,(makes it continue)

  (Sür-ma-ez)= sürmez = doesn't drive … (2. gives up flowing on) (3. gives up going on)

  (Sür-der-ma-ez)= sürdürmez =doesn't make it go on (doesn't make it continue)

  (Sür-al-ma-ez)= sürülmez =doesnt get driven by any.. (2.doesnt get followed by any..)

  Sür-en-mek= sürünmek= (~to makeup) (~rides odor) (~to paint oneself)

  Sürü-mek= taking it away forward (or backward on the floor)

  (Sürü-e–er)=sürür=takes it away forward

  (Sürü-et-mek)=(sürütmek) sürtmek=~ to rub

  (Sürü-al-mek)=2.sürülmek=to get expelled

  (Sürü-en-mek)=2.sürünmek=to creep on

  (Sürü-en–der-mek)=süründürmek=~ to make it's creeping on

  (Sürü-et-en-mek)=sürtünmek=to have a friction

  (Sürü-et–eş-mek)=sürtüşmek=to get rubbed each other

  (Gör-mek)=to see

  (Gör-e-er)=görür=(that) sees..

  (Gör-ma-ez)=görmez=(that) doesn't see

  (Gör-en-ma-ez)= görünmez= doesn't show ownself (doesn't seem)

  (Gör-al-ma-ez)= görülmez= doesn't get seen by any..

  (Gör-eş-ma-ez)= görüşmez= doesn't get seen each other

  (Görs-der-ma-ez)=göstermez=(that) doesn't show

  Göz=(Görs)=(Khorus)= (one) Eye

  (Görs-et-mek)=(görsetmek)=to make it visible

  (Görs-der-mek)=göstermek=to show

  (Tanı-mak)= to recognize

  (Tanı-ma-bas)= tanımaz= doesn't recognize

  (Tanı-et-ma-bas)= tanıtmaz= doesn't make it to get recognized

  (Tanı-en-ma-bas)= tanınmaz= doesn't inform about oneself =doesn't get recognized by any..(doesn't get known by any)

  (Tanı-eş-ma-bas)= tanışmaz= doesn't recognize each other (doesn't get known each other)

  Tanışmak= to get to know each other =(~to meet first time)

  Danışmak= to get information from each other

  1.(la/le = to make via)-~getting by means of -….to do it through this…~getting with ..)… (used after the nouns and adjectives)

  (….le-mek-..la-mak.)….(…le-et-mek- ..la-et-mak) (..le-et-der-mek-…la-et-der-mak)

  (….lemek-..lamak.)….(…letmek- ..latmak) (..lettirmek-…lattırmak)

  Tıŋı=tune (timbre)

  Tıŋı-la-mak= to take a sound out.. (Tınlamak=~answering and reacting )(~to take heed of)

  Tıŋ-mak= to react verbally

  Tiŋi-le-mek=to take a sound in.. (Dinlemek= to listen)

  Tiŋ-mek=(to get soundless)..(Dinmek= to calm down (to get quiescent)

  Tıngırdatmak=to try playing the musical instrument

  2.(laş/leş =(ile-eş)= (to become equal to..) (to become the same of..) (used after the nouns and adjectives)

  (….leş-mek-..laş-mak.)…(..leş-der-mek-…laş-der-mak)….(…leş-der-et-mek- ..laş-der-et-mak)

  (….leşmek-..laşmak.)…(..leştirmek-…laştırmak)….(…leştirtmek- ..laştırtmak)

  3.(lan/len =(ile-en)= (to become with)- (to get it by..)(to have it by..) (used after the nouns and adjectives)

  (….len-mek-..lan-mak.)…(..len-der-mek-…lan-der-mak)….(…len-der-et-mek- ..lan-der-et-mak)

  (….lenmek-..lanmak.)…(..lendirmek-…landımak)….(…lendirtmek- ..landırtmak)

  by reiterations

  (Parıl Parıl) parıl-da-mak= to gleam

  (Işıl Işıl) ışıl-da-mak= to shine

  (Şarıl Şarıl) şarıl-da-mak

  (Bangır Bangır) bangır-da-mak

  (Hüngür Hüngür) hüngür-de-mek

  (Kıpır Kıpır) kıpır-da-mak

  (Kımıl Kımıl) kımıl-da-mak

  (Zırıl Zırıl) zırıl-da-mak

  (Horul Horul) horul-da-mak

  (Vızır Vızır) Vızır-da-mak

  by colors

  Ak= white

  Ağar-mak = to turn to white

  Kara= black

  Karar-mak=to become blackened

  Kızıl= red

  Kızar-mak= to turn red (to blush) (to be toasted)

  Yeşil= green

  Yeşermek=to turn to green (come into leaf)

  Göğermek= to turn to blue

  Kırarmak=to graying

  Sararmak=to turn yellow

  Bozarmak=to turn to brown

  Morarmak=to turn to purple

  by a whim or a want

  Su-sa-mak= to thirst

  Kanık-sa-mak

  gülüm-se-mek= to smile

  küçüm-se-mek

 3. BAHAR ESEN diyor ki:

  Hocam merhabalar.
  Öabt konu anlatımı olarak çok arayış içindeyim. Dersi sağlıklı bir şekilde dinlemek istiyorum videolardan. Sizin oynatma listesi şeklinde videolarınız var mı? Bulamadım da.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir