Makalenin içeriği metafizik ve ontoloji arasındaki farklar ile ilgili olacaktır. metafizik ve ontoloji arasındaki farklar arıyorsanız, bu Metafizik Nedir? makalesinde metafizik ve ontoloji arasındaki farklar ile BrightPath Tutors’ı tartışalım.

Metafizik Nedir? içindeki metafizik ve ontoloji arasındaki farklar ile ilgili içeriği en ayrıntılı şekilde özetleyin

Videoyu buradan görüntüleyin

Bu BrightPathTutors web sitesiyle, sizin için daha yararlı anlayışa sahip olmak için metafizik ve ontoloji arasındaki farklar dışında bilgi ekleyebilirsiniz. BrightPathTutors sayfasında, sizin için her gün her gün yeni ve doğru bilgileri güncelliyoruz, Sizin için en eksiksiz bilgiye katkıda bulunmayı umuyoruz, İnternette olabildiğince çabuk haber yakalayabilmenize yardımcı olun.

metafizik ve ontoloji arasındaki farklar ile ilgili bazı içerikler

a. “Varlık olarak varlık” bilgisi (ontoloji) b. “İlahi” (teoloji) bilgisi c. Neden evrensel bilgi (epistemoloji) Tanrı’ya, Yahve’ye, Mantu’ya ve ilahi (ilahi) düşünceye olan inancın nesnesidir? Katıl butonu için:

Bazı resimler metafizik ve ontoloji arasındaki farklar içeriği ile ilgilidir

Metafizik Nedir?
Metafizik Nedir?

Okuduğunuz Metafizik Nedir? hakkında haber okumanın yanı sıra, Ardından, BrightPath Tutors her gün hemen aşağıda yayınladığı daha fazla içerik arayabilirsiniz.

Yeni bilgi için burayı tıklayın

metafizik ve ontoloji arasındaki farklar ile ilgili bazı anahtar kelimeler

#Metafizik #Nedir.

Aristoteles,Platon,Plotin,Proclos,Themistius,Porphyrius,Mantık,Felsefe,İlk Felsefe,İlk Bilim,Kindi,İbn Sİna,Farabi,Razi,İlahiyat,İlahiyatçılar,Teoloji,Theologia,Suarez,Kant,Descartes,Spinoza,Musa b. Meymun,Endülüs,İbn Rüşd,Kelam,Kelamcılar,İslam,Tasavvuf,Sufiler.

Metafizik Nedir?.

metafizik ve ontoloji arasındaki farklar.

metafizik ve ontoloji arasındaki farklar bilgisiyle BrightPathTutors sizin için güncellenen bilgiyle, size değer getirmeyi umarak daha fazla bilgiye ve yeni bilgiye sahip olmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.. BrightPath Tutors metafizik ve ontoloji arasındaki farklar hakkındaki içeriği okuduğunuz için içtenlikle teşekkür ederiz.

 1. Ejder Turan diyor ki:

  Ders Notları

  • Metafizik bugün bilimler skalasında doğrudan karşılığı olmayan, dünyayı açıklamak için kendisine başvurmayı kimsenin düşünmediği bir kadavra muamelesi görüyor.

  • Bana çağımızın en büyük sorunu nedir diye sorsalar hiç tereddüt etmeden bütünlük sorunu derim. (dağılma duygusu)

  • Düşüncede dağılma duygusu kuşkudur. Kant kuşkucuları barbarlara benzetir.

  • Dağılma duygusu düşünce hayatında kuşkunun devreye girmesi demektir. Dağılma duygusu güvenliği yok eder.

  • Kesinlik ortadan kalktığında kuşku her yanı sarmış demektir.

  • Ticari hayatta öngörülebilirlik azalırsa dağılma duygusu gelir. Ticari hayatta hukuk olursa öngörülebilirlik ortaya çıkar.

  • Ölüm, bedenin kendisini bir arada tutan yeteneklerinin azalması ve daha sonra yok olmasıdır.

  • Nasıl ki düşünce dünyamızda dağılma kuşkuyu ortaya çıkarıyorsa, kimlik krizleri de düşüncedeki kesinliğin dağılması anlamına gelir.

  • Nerde mübalağalı iltifatlar varsa orada üzerinin örtülmesi gereken ciddi sorunlar var demektir.

  • Günümüzde toplumsal dağılma duygusu kendisini eşcinsellik karşıtlığı üzerinden ele veriyor.

  • Toplumsal hiyerarşi/iş bölümü, bir değişim ve dönüşüme uğradığı zaman dağılma duygusuna yol açar.

  • İnsanlık tarihinin nadir evrelerinden birinden geçiyoruz. Bunun birkaç yüzyıl sonra anlaşılacağını düşünüyorum.

  • Felsefe düşünülmüş olan üzerinde ısrar etmek demektir.

  • İçinde bulunduğumuz çağı doğru yorumlayabilmek için biraz geriye sarmak zorundayız, yavaşlamak değil, durmak değil, geriye gitmek zorundayız.

  • Metafizik sadece bir bilimin adı değil, bir kitabın adıdır. (Aristoteles-Metafizik, Gurur Sev ve Ahmet Arslan çevirisi)

  • Matematik ve fizik dersi okumamış biri metafizik okuyamaz.

  • Klasik mantık eğitimi görmedikçe fizik bile anlaşılmaz.

  • İslam dünyasında “Metafizik eğitimde fizikten sonradır ama değeri bakımından ondan öncedir.” denmiştir.

  • Aristoteles metafizik için; ilk felsefe, ilk bilim, ilm-i ilahi tabirlerini kullanmıştır.

  • Aristoteles bilimleri tasnif ederken felsefeyi ikiye ayırır: teorik felsefe, pratik felsefe. Daha sonra teorik felsefeyi üçe ayırır: fizik, matematik, metafizik.

  • Felsefe tanrıyı paranteze alır ama tanrısalı alamaz.

  • Cisim madde ve suretten, özdek ve biçimden meydana gelen şeydir. Dış dünyada gördüğümüz her şey cisimdir. Cismani âlem denilen şey cisimler âlemidir. Aristoteles terminolojisinde bu şeyleri devinimleri ve durağanlıkları bakımından inceleyen bilime fizik deniliyor.

  • Bir topla bir küre arasındaki fark matematiksel nesne ile doğal nesne arasındaki farka örnektir.

  1-Doğal cisimler- fizik inceler

  2-Matematiksel nesneler (fiiliyatta maddeden ayrı değil ama maddeden ayrı düşünülebilir.)

  3- Tanrısal töz -maddeyle hiç ilişmez. Saf biçimdir o nedenle tümeldir. Bu töz göksel nesnelerden müteşekkildir.

  • Aristoteles’in tanrısı hareket etmez ama hareket ettirir. (hareket etmeyen hareket ettirici)

  • Aristoteles’e göre evren ikiye ayrılır: ay-altı âlem, ay-üstü âlem. Ay-altı âlem cisimler âlemidir.

  • Aristoteles teoloğu filozofun karşıtı olarak kullanır.

  • Esas itibariyle teoloji metafiziğin bir bölümüdür.

  • Üç töz olduğuna göre üç tane bilim vardır. Bu üç bilimden üçüncüsü teoloji ilk felsefe ve ilk bilimdir çünkü saf biçim biçimi ve tümeli konu edinir.

  • Metafiziğin konusu maddeye ilişmeyen saf suretlerin bilimidir.

  • Varlık olarak varlık mutlak varlık demektir. (Aristotelesçi anlamda) diğer bilimler varlıklardan bir varlığı konu alır.

  • Erkekliği biliyorsanız tek tek erkekleri incelemenize gerek yok. Erkeklik tümeldir ve hiçbir maddesi olmaz, varlık da öyledir.

  • Metafizik insanı en yüksek düzeyinde (her türlü bağlamdan arınmış bir biçimde) ele alır.

  • Önce ve sonra üzerine düşünmek kolaymış gibi gelir. (öncelik ve sonralık üzerine düşününüz)

  • Çokluk olmayan bir birlik düşünebiliyor musunuz?

  • Tanrı “yalın” manasında birdir. Yalın, en az iki parçadan meydana gelmeyen şeydir.

  • “İnsan çiftleşmez birleşir”- Cemil Meriç. Hayvanların bedenleri birleşiyor, ruhları ayrı.

  • Bütün bilimler teorik ve pratik olarak ikiye ayrılır.

  Teorik bilimler (aşağıdan yukarı)

  1-fizik

  2-matematik

  3- metafizik

  Pratik Bilimler

  1-Ahlak

  2-Siyaset

  3-Ekonomi

  • Hegel’de mantık metafizik demektir.

  • Metafizik, Aristotelesçi anlamıyla hala keşfedilmemiştir. Bunun nedeni Helenistik felsefenin çok hızlı bir şekilde mistikleşmesidir.

  • Helenik felsefenin kemali Aristoteles’tir.

  • Dehaların hataları da büyük olur.

  • Yüceltme ile karşılaştığınızda orada bir anlama sorunu olduğunu fark etmelisiniz.

  • “tanrı metafiziğin konusu değildir, amacıdır. “ –İbn-i Sina. İbn-i Sina metafiziği kelam haline getiren adamdır.

  • Aristoteles’in metafiziğini takip etmek için

  1- Ruh Üstüne (Pinhan Yayınları )

  2- Nikomakhos’a Etik (10.Kitap 7. Bölüm)

  3- Fizik (8. Kitap)

  4- Metafizik (12. Kitap)

  • İyi derece Osmanlıca hiç değilse Arapça bilmeden Türkçede felsefe yapmak çok zordur. Yunancanın hakkını vermeden Arapça biliyor olmak da felsefe yapmaya manidir.

  • Platon ile Aristoteles’i barıştırmak ortaçağın en büyük arzusuydu. Felsefe yoluna ancak bu iki büyük ustayı barıştırarak devam edebilirdi. (Porfiryus- Boethius-Farabi) Bu uzlaştırmayla felsefe dinin etkisi altına girdi. Felsefenin ömrü sona ereceği zaman 6. Yüzyıl doğu Hıristiyanlığı felsefeye sahip çıkacaktır.

  • Bu topraklarda 1500 yıldır düşünmeden söz edildiğinde Müslümanların hocaları Süryanilerdi.

  • Süryaniceyi öğrenmeden İslam felsefesi üzerine yapılacak bütün çalışmalar sorunludur.

  • 4-5-6 yüzyılda felsefenin içinden geçtiği evre yeni-Platoncu, yeni-Pisagorcu evreydi. Bu evre Hıristiyanlığın da Yahudiliğin de Müslümanlığın da bütün geleceğini belirledi.

  • İbn-i Rüşd Yeni-Platonculuk’tan en az etkilenenlerden biridir.

  • Yeni-Platonculukta en temelde 1 vardır. Tanrı 1’dir. Bu negatif bir teolojidir. Onun hakkında 1 bile, var bile denemez. İnsan biçimci tanrı anlatımlarına yönelik (şiirsel teolojiye yönelik) eleştiri gibi ortaya çıkmıştır. Tanrı’nın ne olmadığı söylenebilir. 1’den sonra çokluk gelir. 1 ilk sebep olarak tanımlanacaktır. Evreninin tamamen yaratıldığı öne sürülüp, Aristoteles ile Platon arasındaki tüm çatışmalar uzlaşmaya döndürülecektir.

  • Felsefe sonuca bağlama sanatı değildir.

  • Felsefe şematize ediliyorsa kadavra haline gelmiştir. Düşünmek yaratmak demektir. Eğer düşünce sahiciyse zaten güncellenebilir haldedir.

  • Felsefe yeniden başlamaktan asla yorulmaz.

  • Büyük filozoflar sonuca bağlayanlar değil kendisinden öncekini yıkmayı becerebilmiş filozoflardır.

  • Felsefe yapıcı konuştuğunda bile yıkıcıdır çünkü yıkamıyorsa düşünmüyor demektir.

 2. Tolga Örseloğlu diyor ki:

  Metafizik varlıklar ölçülebilir ve kanıt edilebilir varlıklardır. Metafizik bilgi, hafıza ve zeka gibi madde ötesi şeyleri araştırır. Bir cismin metafizik kütlesini hesap etmek mümkündür. Bir cismin metafizik kütlesi (veya metakütlesi), matematiksel olarak cismin ısınma sığasının cismin sıcaklığına bölümüdür. Isınma ısısı sıcaklığa bağlı olarak değiştiğinden metakütle yaklaşık olarak hesap edilebilir. Bir cismin ısınma sığası, o cismin kütlesiyle ısınma ısısının çarpımına eşittir. Bir cismin ısınma sığası o cismin metafizik momentumu gibidir. Eşit kütleye ve eşit sıcaklığa sahip farklı türdeki cisimler farklı miktarda metakütleye sahiptirler.

 3. karşıKİMasa diyor ki:

  1:08 kaydıyla
  Mimar Sinan Güzel sanatlar akademisinde Heykel tahsil etmiş bir izleyiciniz olarak
  özellikle bu videoda öne çıkardığınız kavramların plastik disiplinler kulvarındaki öneminin farkında ve lezzeti içinde olduğumu belirterek;
  1 adet dosya kağıdının bütünüyle biri><birine KAYNAŞMIŞ bulunan her bir (plan'ı) sureti; sayısal anlamda 2 ayrı dosya kağıdı etmez
  elde tutulan kağıt hali hazırda 1'dir
  mamafih 1'ÇİFT'i temsil eder (diyeyim)
  bu idrakte ÇİFT; ayrı ayrı 1'lerden ziyade;
  sayısal1'in karşılıklı planlarından (vechelerinden/cihetlerinden mi dersiniz) ve bütünü ile KENDİLİĞİNDEN oluşmuş halde
  hali hazırda
  ve hal-i Huzurda pozisyon durmuş olmalıdır

 4. karşıKİMasa diyor ki:

  BU VİDEONUZU kamuya açık olduğu için izleyebiliyorum
  fark etmeden yayınlamış olmalısınız… haber vereyim dedim

 5. Zerrin Zafer diyor ki:

  Çay içişiniz, su içişiniz, yutkunmanız ve iç çekişiniz, çevirilere ve gündelik muhabbetlere atıflarınız da dahil metafizik konusunu dinlemek gayet zevkliydi teşekkürler, eksik kalan şeyleri de dinlemek isterim umarım devamı olur…

 6. Rahime Aslan diyor ki:

  hocam ben sızı dınledıkçe ve bu konularda okudukça hıçbirsey bilmedıgımı anladım .Aydınlanma tarıhı benım ıcın .kafamda deli sorular …..dostlarınız cok sanslı .

 7. Ahmet Kucuras diyor ki:

  Sevgili hocam, içinde yaşadığımız dünyada 'bilimin durumu' dediniz. Sonrasında ise bir iç çektiniz, onun öncesinde ise içinde bulunmuş veya bulunacak olacağımız çağın şimdiye kadar ki nadirliğinden bahsettiniz. Hocam sizlerden bir istirhamım var: Pandeminin Dijital Çağ ile arasında ilişki, dijital dayatma, dijital dönüşüm, dijital zorbalık gibi kavramları içine alan bir video yayınlanmanız. Eminim ki gelinen şu noktada takipçilerinizin de böyle doğal bir beklentisi oluşmuştur.

 8. uğur öngel diyor ki:

  Çok faydalı oldu hocam, kavramların tanımlarının sureclerinin, ekollerin iç içeliği içinden ayrastırarak anlamlandırabilmek adına, emeklerinize sağlık.

 9. George Millers diyor ki:

  Tanrısal nedir nasıl anlamamız gerekir üstadım tanrının yarattığı şeyleremi tsnrısallık dememiz lazım thanks

 10. Budget Bikez diyor ki:

  Derslerin uzun olmasi gercekten hic problem degil, hepsi ayri zevkli geciyor, degerli bir insanin burda saatlerini ayirip cok kiymetli olan paylasimlarindan cok uzun suruyor diye sikayet edilmesi gercekten cok uzucu.

 11. onur tüfekci diyor ki:

  Selamlar, tesekkurler dersler icin,
  Upsilon diye bir kitap yok Metafizikte, Nü kitabindan mi bahsediyorsunuz ? son kitap ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir